برچسب: نارسایی
امتیاز 0
مشاهده 911

با سلام
احتراما بیماری هستم 35 ساله با سابقه 3 مرتبه MI و تزریق استند و EF 30% که سال 93 ICD برایم گذاشتند. متاسفانه با اینکه داروهایم را منظم مصرف می کنم شش ماه است که دچار خستگی زیاد و حتی از فرط خستگی خواب آلود می شوم. فعالیتم هم که کمی زیاد می شود دچار تپش قلب ، تنگی نفس و چند بار هم chest pain داشته ام. این خستگی و خواب آلودگی برایم مشکل ساز شده و در شغلم اختلال به وجود آورده.
می خواستم بدونم برای رفع این خستگی راه حلی وجود دارد.

سابقه پزشکی و دارو های مصرفی:

chief complain of the patient history & primary diagnosis:
ECP FC III/ACS

Past medical history:
DVT of PTE 1382 /STEMI of PCI on LAD 1384

Risk Factors: C/S

ECG:
NSR NAX is QS V1-V5 (PRP) t inv II III AVF

Echocardiography:
Bedside cho: EF=30% RWMA+ /Mod MR LV dilation LA enlargement mild PI DDG4 NO visible clot

Angiography:
LAD -> 50-60%
LCX -> NL EF=35-40%
RCA -> NL

Final diagnosis:
NSTEMI

Procedure:
Single chamber ICD was implanted via Fluoroscopy, Analysis and programming were performed

Drugs:
ASA 80D
Plavix 75d ,
Carvedilol 6.25 bd
Captopril 50 bd
Atrovastatin 40 bd
Warfarin as pt
N.C 6.4 BD
Aldacton 12.5d

  • حامد ذوالفقاری پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 1 نتیجه