عمل کبدی بعداز استنت گذاری
0
0

با سلام
پدرم دچار مشکل کبدی میباشد و قرار به عمل باز ولی به خاطر مشکل قلبی نیاز به استنت گذاری است که باعث میشود حدود 6ماه عمل عقب بیافتد.
سوال:آیا روش جدیدی در استنت کذاری قلبی وجود دارد که دوره 6 ماهه کمتر شود؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید