شدت زیاد تپش قلب
0
0

کم خونی مزمن دارم بدون مصرف دارو و کم کاری تیرویید با مصرف روزانه لووتیروکسین . شدت تپش قلب آنقدر زیاد است که کاملا تکانهایی در بدن و گردن ایجاد میکند و باعث اضطراب شدید و گاهی درد ضرباندار در پشت سر میشود . فشار خون و قند عادی میباشد .پروپرانولول اثرات فوق را کاهش میدهد ولی خیلی دیر و زمانی که اثر دارو رفت علایم مذکور دوباره عود میکند.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید