تنگی نفس حتی با فعالیت کم
0
0

با سلام پسری ۲۵ ساله هستم که به مدت ۵ سال تپش قلب دارم و جدیدا تنگی نفس و درد شدید قفسه سینه حتی در هنگام لباس پوشیدن و کارهای ساده به آن اضافه شده است شدت تنگی نفس حتی با چرخیدن از پهلو به پهلوی دیگر زیاد میشود
نکته جالب اینکه این تنگی نفس و درد و تپش با مصرف متورال به مدت ۱۲ ساعت برطرف میشود ولی در صورت عدم مصرف بازمیگردد.
در اکوی قلب که چندین مرتبه انجام دادم mild mr and trivial tr ef55 و در هولتر بیماری inapproprite sinus tachy گزارش شده است
حال سوالم از جنابعالی این است که آیا درد شدید که فقط هنگام فعالیت حتی کم اتفاق می افتد و تنگی نفس تا این حد واقعا میتواند بدلیل نارسایی میترال باشد یا احتمال نارسایی قلب مطرح است با توجه به اینکه با متورال این علایم تنگی نفس و درد برطرف میشوند
ممنون

0
0

با سلام
با توجه به گزارش اکو نارسایی میترال خفیف است و توجیه کننده علایم شما نیست.
در مورد دریچه ها هم تنها لازم است در فواصل منظم اکو انجام دهید.
جهت کاهش استرس و اضطراب ، انجام مشاوره توصیه می شود.
با احترام

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید